Bo på Ribe Kloster

Midt i Ribe ligger Sankt Catharinæ Kirke og Ribe Kloster i et samlet anlæg, der blev grundlagt af Dominikaner-ordenen i 1228.

Anlægget strækker sig fra Sct. Catharinæ Plads i nord til Brorsonsgade i syd. Anlægget består af kirken, det firefløjede kloster, klostergården, klosterhaven og klosterparken.

I klosteret er indrettet 8 moderne lejligheder på omtrent 40 kvadratmeter. Lejlighederne bebos af ældre enlige, der værdsætter de smukke og rolige rammer, det fine miljø og det fællesskab, klosteret rummer.

Ribe Kloster ejes af en fond, som ledes af en bestyrelse med biskop Elof Westergaard som formand.

Den daglige ledelse af klosteret forestås af forstander Niels Grimstrup, som bor på klosteret med sin familie.

Man ansøger om bolig på Ribe Kloster ved henvendelse til forstanderen.

Ribe Kloster - trappehus i beboelsen

Et godt sted at bo - et trygt sted at være

Livet på Ribe Kloster er præget af en venlig, respektfuld og tryg atmosfære. Der er personale på klosteret alle hverdage og lørdage fra klokken 8 til 13. Personalet står for rengøring og vedligehold af fællesarealerne og der laves varm middagsmad på alle hverdage og lørdage.

I klosteret her der en fællesstue, hvor man i hverdagen kan mødes med de øvrige beboere. Fællesstuen kan reserveres, hvis man ønsker at holde et mindre selskab i forbindelse med fødselsdag eller lign.

Klosteret rummer et gæsteværelse, der kan anvendes af beboernes gæster.

Beboerne har parkeringsplads under de store bøgetræer øst for klosteret og der er et aflåst cykelrum til rådighed.

Der er tænkt på sikkerheden. Automatisk brandalarm med direkte melding til Falck og brandvæsen. Automatisk låsning af alle yderdøre mellem klokken 21 og 7, hvorefter gæster kan lukkes ind via dørtelefon.

Ribe Kloster - udhus og cykelskur