Oplev Danmarks ældste dominikaner kloster midt i Ribe centrum

I året 1228, da Valdemar Sejr var konge i Danmark, påbegyndte en lille håndfuld sortebrødre (Dominikanere) bygningen af en tre-skibet klosterkirke og et fire-fløjet kloster midt i Ribe...

Ribe Kloster er i enestående grad bevaret i sit oprindelige anlæg og når man sætter sig i den lukkede klostergård, kan man let forestille sig, hvordan livet har formet sig her i de sidste 800 år.

Klostergården og anlægget omkring kloster og kirke er åbent for publikum hele året. Der er adgang til den lukkede klostergård gennem klosterkirken, Sct. Catharinæ Kirke, når der ikke foregår kirkelige handlinger.

Åbningstider

Klostergården

Mandag: lukket

Tirsdag - søndag: 10:00 - 16:00

Plantegning over klosteret

Grundplan for Sct. Catharinæ Kirke og Ribe Kloster. Øverst ses den 3-skibede kirke. I midten er klostergård og buegange og nederst er klosterets hovedhus med facaden mod syd og mod klosterhaven.

Klosterets betydning for Ribe og Danmark

Ribe Kloster var først og fremmest et lærdomscentrum. Sortebrødrene underviste i den rette lære, og i Ribe havde man en betydelig uddannelse af novicer. I år 1300 var der 7 lektorer der holdt forelæsninger i den hellige skrift, i logik og i dogmatik.

Christian den 3. nedlagde ved reformationen i 1536 klosterets munkeorden og indrettede i 1543 klosteret til Ribe bys hospital. Klosteret forfaldt noget i den lange tid det tjente som hospital og fik en stor ombygning i 1825. Gamle udhuse og andet der havde tjent til brødrenes ophold og til hospitalets drift blev nedrevet og klosteret fik det udseende, det har i dag.

Siden 1865 har Ribe Kloster rummet boliger for enlige ældre.

Klostergården

Den lukkede klostergård er en oase for klosterets beboere og en oplevelse for den besøgende. Klostergården er indesluttet af brede gotiske buegange, der ligger op mod kirken og de 3 klosterlænger og åbner sig ud mod den smukke klostergård. Her hører man intet til den moderne verdens støj og travlhed.

Ribe Kloster - klostergården - brønden
På en lun dag kan man glæde sig over det klare vand fra brønden
Ribe Kloster - klostergården - bænk
Klostergården indbyder til ro og fordybelse
Ribe Kloster - klostergården - kig fra buegang
Et kig ind i den lukkede klostergård
Ribe Kloster - klostergården - buegang
Kølige og skyggefulde buegange omkranser klostergården
Ribe Kloster - klostergården - buegang
Ikke meget har ændret sig i de sidste 800 år

Klosteranlægget

Kirke og kloster ligger i et stort anlæg ned mod Ribe å. Selvom bygningsdelen er stor, kan man danne sig et godt indtryk af klosteret ved at gå en tur rundt om hele anlægget.

Ribe Kloster - indgang til klosterets beboelse fra Klostergade
Indgang til klosterets beboelse fra Klostergade
Ribe Kloster - bag muren til venstre ligger klostergården
Kloster og kirke - bag muren til venstre ligger klostergården
Ribe Kloster - klosterets indgang
Klosterets indgang
Ribe Kloster - endegavl med kirken i baggrunden
Klosterets endegavl med kirken i baggrunden
Ribe Kloster - set fra parken der mod syd åbner ned mod Ribe å
Set fra parken der mod syd åbner ned mod Ribe å

Dominikaner ordenen - sortebrødrene

Ordenen blev grundlagt af Domingo de Guzman i 1215 og dominikanerne skulle prædike mod kætterske bevægelser - først i Sydfrankrig. Dominikanerne levede i fattigdom og hengav sig til studier og lærdom og de var i centrum for middelalderens åndelige og intellektuelle liv.