Odoo CMS - a big picture


Bygningshistorie

 

Ribe Kloster blev grundlagt i 1228. Sortebrødrene gik i gang med at bygge kirken og en fløj til deres ophold. Den første kirke var enskibet med fire fags hvælvinger og boligfløjen lå ved den østlige ende af kirken. Materialerne var mursten og stilen nok overvejende romansk med runde buer.

Kirken blev ombygget i begyndelsen af 1300 årene. Det vestlige fag blev sløjfet og den blev forsynet med høj gotiske vinduer. Østfløjen blev udvidet og den østre buegang blev tilføjet. Der blev desuden taget fat på den østlige ende af en sydfløj.

Op gennem 1400-årene foregik der store byggearbejder. Kirken blev udbygget til den nuværende meget store tre-skibet bygning. Sydfløjen blev forlænget mod vest og en vestfløj lukkede hele anlægget. Der blev desuden bygget en udløberfløj på sydsiden af sydfløjen. Man ser tydeligt på sydmuren, hvor den var. Inde i den nu lukkede klostergård blev der tilføjet byegange langs kirken og sydfløjen. I vestfløjen blev buegang i hele bygningens bredde. Sydøst for klosteret blev der bygget udhuse til lagerformål.

Det var den samlede bygningsmasse, da klostret blev til hospital i 1543. Vi kender ikke meget til, hvorledes den indvendige indretning var i klostertiden og hvad der skete af indvendige ombygninger i de næste århundrede, ved vi heller ikke meget omkring. I løbet af 1700-tallet var selve østfløjen faldet sammen og kun buegangen bevaret. Ved en stor ombygning i 1825-27 fik bygningerne deres nuværende udseende med afvalmede tage og store vinduer. Udhusene og udløberfløjene blev revet ned og det lille udhus øst for klostret blev opført.

Fra 1918 til 1920 blev klostret restaueret gennemgribende og klostergården med buegangene blev ført tilbage til det udseende, som menes at være tæt på det oprindelige. Kirken blev også restaueret, men det tog noget længere tid og først i 1932 blev kirken genindviet. Kirken blev forsynet med et ret kraftigt tårn. Det er egentligt forkert, for dominikanerne havde aldrig tårn på deres kirker, men i dag vil vi ikke undvære tårnet.