Odoo CMS - a big picture


Kloster

 

Ribe Kloster er et af de mest betydningsfulde og bedst bevarede klosteranlæg i Danmark og en af landets vigtigste fredede bygningsanlæg. Det var bolig for Dominikanermunkene, der i Danmark blev kaldt Sortebrødrenen på grund af deres sorte munkekutter.

Ordenen blev godkendt af paven i 1216 og allerede i 1222 blev det første dominikanerkloster i Norden grundlagt i Lund. Ribe blev i 1228 den næste by, hvor dominikanerne fik lov til at slå sig ned, så der er tale om en meget hurtig udbredelse af ordenen.

Klostret blev placeret centralt ved byens daværende hovefærdselsåre, som krydsede åen ad et vadested omtrent ved den nuværende gangbro over åen til Ribe Kunstmuseum.

Klostret og kirken blev udbygget efterhånden, men især i 1400-årene forgik de store byggearbejder. Omkring 1480 var det færdigudbygget til det imponerende firfløjsanlæg, som vi stort set har bevaret indtil vor tid.

Sortebrødrene prædikerede på dansk og var fra starten en missionerende tiggermunkorden, som principielt ikke måtte eje noget. Munkene fik dog gennem årene gaver fra folk, der søgte at sikre sig evig frelse og salighed. Klostret kom derfor til at eje en hel del ejendomme i Ribe og rundt i det meste af Vestjylland. Tigermunkene blev velhavende. Man kunne også sikre sig en begravelsesplads i selve klostret. Ved en en udgravning i den nordøstlige del af klostergården fandt man i 1983 mere end 80 skeletter på et ret lille område. Gravene blev dateret til slutningen af 1300 årene. Begravelserne har sikkert også givet indtægter til klostret.

I 1536 gennemførtes reformationen i Danmark og staten konfiskerede klostrene og deres værdier. Munkene blev fordrevet. Nogle blev opsuget i det danske samfund, mendens andre måske rejste til klostre i det sydlige Europa, hvor katolikkerne stadig holdt skansen.