Odoo CMS - a big picture


Om Boliger

 

Lejlighederne i Ribe Kloster

Der er 8 lejligheder i Ribe Kloster. De 7 lejligheder er 35-40 m2 store. Lejlighederne har to værelse, toilet med bruser samt et mindre køkken. Der er desuden en lejlighed på 60 m2 med stue, spisestue, køkken og soveværelse.

Lejlighederne er fuldt moderniserede. Ved indflytning vil lejlighederne være istandsat.

Der er to lejligheder i vestfløjen med udsigt ud over kirkenpladsen, Klostergade og Domkirken. I sydfløjen er der syv lejligheder med udsigt over Klosterparken. Fem lejlighederne ligger på først sal og 2 lejligheder ligger i stueetagen.

Odoo image and text block

                        Opdækning i fællestue, som kan benyttes af alle beboere


Beboerne kan benytte den gamle stue til fælles brug. Den kan reserveres – f.eks. til fødselsdage m.v. Gæsteværelse kan reserveres til beboernes gæster. En del af klostrets have mod syd er desuden reserveret til beboernes brug. Klostret stiller havemøbler til rådighed.

Beboernes biler kan parkeres på klostrets parkeringsplads under de store træer.

Beboerne holder normalt selv rent i boligerne. Der er ca. 3/4 times rengøringshjælp pr. uge til de beboere, der har vanskeligt ved at klare al rengøring selv. Beboerne får hver anden uge vasket sengelinned (kogevask), svarende til en maskinfuld.

Vaskemaskine og tørretumbler i badeværelset på 1. sal skal benyttes af beboerne.

Beboerne har et godt, men ikke tvunget fællesskab og flere mødes således hver dag til formiddagskaffe i fælleskøkkenet, som egentlig er det gamle klosterkøkken. Der arrangeres jævnligt fællesarrangementer løbende gennem året. Når vejret er til, det kan man mødes i beboerhaven, som ligger lige udenfor sydfløjen. Her er der stole og borde i lune solhjørner, men også steder med skygge. Der er gode muligheder for gåture i den store Klosterpark.

Beboerne betaler en månedligt boligbidrag, hvis størrelse er fastsat af bestyrelsen. Ud over betaling af boligbidrag betaler Klostrets beboere for varme og et beløb til hel eller delvis dækning af klostrets udgifter til elektricitet, vandafledning og renovation. Ved optagelse på klostret betales en engangsydelse, der ligeledes fastsættes af bestyrelsen. Denne ydelse er pt. 20.000 kr.

Det er muligt at få boligsikring og beboerne kan som alle andre ældre få hjemmehjælp mv., hvis der er behov, som klostret ikke kan dække.

Personale

Der er ansat 2 personaler, som på hverdag møder fra kl. 8.00 til kl. 13.00. På lørdage møder personalet kl. 9.00 til kl.13.00.

Deres opgaver er lave mad til de beboere, som er med i madordningen, gøre rent hos beboerne og sørge for renholdelse og udluftning af gange og fællesarealer.